Kirkekontoret er fælles for Lellinge, Højelse og Ølby Kirker.

Ølby Kirke 
Ølby Center 79 - 81 
4600 Køge 
Tlf. 56 64 09 10 
Email: hoejelse.sogn@km.dk
Fax 56 63 79 10 

Sikker post til kirkekontoret, klik her
Brug altid sikker post, hvis din henvendelse til kirkekontoret indeholder dit eller andres personnummer.

 

Åbningstid: 
Tirsdag - fredag kl. 9:30 - 13:30 
Torsdag også kl. 15:00 - 17:00 
Mandag lukket.