Her er referaterne fra afholdte menighedsrådsmøder i Lellinge:

2018:                              2019:

Februar                           Januar

Marts                               Februar

April                                 Marts

Maj                                   Maj  

Juni                                 Juni  

August                             August

Oktober                           Oktober

November                       November