Kordegn
Mette Panum Hemmingsen
Tlf: 5664 0910 
E-mail: hoejelse.sogn@km.dk
Kontortid: tirsdag-fredag 9:30 - 13:30. Torsdag også 15:00-17:00

Kirketjenere
Randi Nørholt og Peter Nørskov
Tlf: 5664 0912 
E-mail: kirketj@gmail.com

Organist
Roger Munck-Fairwood 
Tlf.: 5631 0152

Kirke- og kulturmedarbejder
Hanne Juel Salomon
Tlf.: 4029 7711 

E-mail: oelbykirke@gmail.com

Daglig leder, Ølby, Højelse og Lellinge Kirker
Benedicte Christiansen
Tlf:
5664 0910 eller mobil 2588 1921
E-mail: bch@km.dk